© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
TRADICIJOS IR ŠVENTĖS
Įstaiga pasirinkusi etninio kultūrinio ugdymo(si) kryptį, todėl puoselėjame tautos tradicijas, skiepijame pilietiškumą   bei  kuriame savas tradicijas. Daug veiklos organizuojame įrengtame etnokultūros muziejuje, kur sukaupta nemažai eksponatų, atspindinčių mūsų tautos istoriją , papročius, tradicijas bei dabartį .

Daug dėmesio skiriame vaikų muzikinių ir meninių gebėjimų ugdymui. Kartu su partneriais įgyvendinome projektą, skirtą tarptautinės vaikiškos knygos dienai „Knygų karalystėje“. Lopšelio- darželio tradicinės šventės-rugsėjo 1-ios ,  mokytojo dienos šventė , šeimos diena „Ant tavo rankų supasi gerumas“, „ Kalėdiniai stebuklai“, „Užgavėnių siautulys“, „Velykų varpeliai“, paukščių sugrįžimo šventė , „Aitvarų“ diena. Kasmet rengiame bendruomenės sambūrį „Kodėl žiba tiek daug žvakelių“ ir vėlinių puokščių parodą. Dalyvavome Kybartų kultūros centro renginyje „Tau, Mama“, kur mūsų ugdytinių ansamblis ne tik atliko muzikinį numerį, bet trys mergaitės buvo vedančiojo aktoriaus talkininkės. Dalyvavome respublikinėje akcijoje „Darom“.

Lopšelio-darželio pedagogės ugdytiniu ruošia ir dalyvauja įvairiuose rajono ir respublikiniuose konkursuose, parodose.

Grupės auklėtojos Jolantos Stankevičienės ugdytinė Deimantė Varnagirytė dalyvavo Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro organizuotoje vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijoje „Aš noriu gyventi“ ir buvo apdovanota Pagyrimo raštu (diplomas, 2011 -05-20). Taip šios pedagogės ugdytinė Miglė Kisieliūtė buvo paskatinta diplomu už dalyvavimą piešinių konkurse „Automobilis ir saugus eismas“, kurį organizavo Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras .

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rimos Kurtinaitienės ugdytinės Martina Brokaitė bei Dominyka Drunytė ir grupės auklėtojos Jolantos Stankevičienės ugdytinės Deimantė Varnagirytė ir Gabrielė Žemaitytė dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse „Mano žaidimų aikštelė“. Martinos Brokaitės piešinys buvo eksponuotas Turkijoje, Izmiro mieste ir apdovanotas diplomu.

Grupės auklėtoja Aistė Dlugauskienė muzikos pedagogė Raimonda Doreikienė parengė ir pristatė vaikų ansamblį Vilkaviškio vaikų ir Jaunimo centro organizuotoje popietėje „Vaikų kiemas“ (padėkos raštas, 2011-03-04).