© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
SAVIVALDA
Įstaigos  taryba

Pirmininkas
- Liucija Sidabrienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai:         Agnė Nacevičienė - tėvų atstovė
                      Žavinta Galinaitienė  - tėvų atstovė
                      Rima Kurtinaitienė   - direktoriaus pavaduotoja ugdymui
                      Raimonda Doreikienė - muzikos pedagogė
                      Evelina Navickienė - auklėtojos padėjėja
                      Rasa Žaliauskienė   - auklėtojos padėjėja.