© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
NAUJIENOS
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“ skelbia konkursą Vilkaviškio r.
Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ meninio ugdymo pedagogo pareigoms užimti.
Darbo krūvis 0,25 et.
Darbo sutarties rūšis- terminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti ne mažesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo
stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį
kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, patirtį ;
3. Atitikti   Mokytojų Kvalifikacijos Aprašo 11 arba 17 punktų  reikalavimus.
4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
5. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo
kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės  2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688,
reikalavimus.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
Prašymą dalyvauti konkurse.
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Gyvenimo aprašymą.
Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba
registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 6 darbo  dienas iki atrankos. Dokumentų originalai
pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus  arba atrankos  dieną ir sutikrinti  su kopijomis
grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje „Kregždutė“ , J. Basanavičiaus g. 82
A, Kybartuose, el. p.kybartukybartukregzdute@gmail.com Informacija teikiama  tel. 8 342
58161.

Konkursas paskelbtas 2014 m rugsėjo 24 d. Atranka vyks 2014 m. spalio 14 d. Iki atrankos
likus ne mažiau kaip 4 kalendorinėms darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą
atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas
atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Lina Mačiulienė
Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorė