© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
DARBO UŽMOKESTIS
KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“  2012 METŲ VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS
parsisiųsti MS Excel formatu