© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklapį sukūrė:
www.pigustinklapiai.lt
Direktorė - Lina Mačiulienė
III vadybinė  kvalifikacinė kategorija, išsilavinimas - aukštasis


Direktorės pavaduotoja ugdymui - Rima Kurtinaitienė
III vadybinė  kvalifikacinė kategorija, išsilavinimas - aukštasis
ADMINISTRACIJA